Heineken jogi nyilatkozat

Kijelentem, hogy pályázatra benyújtott pályamunkám a saját ötletem, szellemi termékem, annak elkészítésében egyedül én vettem részt annak kizárólagos ötletgazdája és előállítója én vagyok.

Tudomásul veszem, hogy a nyertesek kiválasztása kizárólag a kiírók joga és feladata, döntéseikkel kapcsolatban reklamációnak nincs helye. Pályaművem benyújtásával a pályaművem vonatkozásában az ötlet, koncepció megvalósítására a kiírók számára korlátlan tartalmú felhasználási jogot biztosítok, ezen jog vonatkozásában a díjazásról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondok.

Tudomással bírok arról, hogy projekt során a Soproni márkával kapcsolatban részemre átadott anyagok szigorúan védendő, üzleti titoknak minősülő információkat tartalmaznak, amelyeknek bármilyen módon illetéktelen, harmadik személyeknek való továbbadása, tudomására hozása a HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. üzleti érdekeivel ellentétes, részére kárt okozhat, továbbá bűncselekménynek minősülnek.